Wat is sendmail

Sendmail is een zgn. Mail Delivery Agent (MDA). Dat is een dienst die de emailberichten van uw email client oppakt en naar hun eindbestemming verzendt. Dit gaat volgens het in RFC 821 beschreven Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Sendmail ontvangt de post als smtp dienst, maar verstuurt de post als smtp client naar andere Mail Delivery Agents. De door u geposte emailberichten van smtp server naar smtp server doorgesluisd totdat ze hun eindbestemming - het domein van de geadresseerde - bereiken. Voor dit doel, het versturen van de post over bedrijfsnetwerken en het internet, is sendmail gemaakt. 

Meer dan de helft van de internet servers maakt er gebruik van. Eric Allmans Sendmail is een van de open source succesnummers van het internet.

Meer informatie over sendmail kunt u vinden op www.sendmail.org.