Tonen volledige errors ipv 500 - internal server error

Dit artikel is alleen van toepassing op het Websitepanel controle paneel.

Standaard wordt, ivm de veiligheid, de pagina 500 - Internal server error. getoond als er een fout optreedt op een pagina. Dit om de bezoeker niet direct inzicht te geven in de structuur en code van uw website. Om echter toch de fouten zichtbaar te maken past u de web.config aan die u terug kunt vinden in de wwwroot directory. Let op dat deze methode alleen werkt voor .aspx files en niet voor classic asp files. Voor classic asp files zijn er meer handelingen nodig die hier onderaan beschreven worden.

Neem daarin op (of vul hem aan als hij al bestaat):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>

Extra aanpassingen asp files (classic asp)
Voeg dit extra toe in de web.config direct na </system.web>:
<system.webServer>
<httpErrors errorMode="Detailed" />
</system.webServer>

Dit is helaas nog niet alles. In IIS7 staat het tonen van remote ASP errors helaas uit. Zie: http://learn.iis.net/page.aspx/564/classic-asp-script-error-messages-no-longer-shown-in-web-browser-by-default/
Dit is echter door uzelf wel aan te zetten. U moet daarvoor Remote Management activeren binnen uw website in WebsitePanel. In
dit artikel vindt u een stukje terug hoe u dit kunt activeren.

Nadat u dit allemaal heeft uitgevoerd kunt u vanaf uw computer met IIS beheer een verbinding maken met de server. Klik vervolgens op ASP en open de debugging properties. Zet het veld Enable Client-side Debugging op ja en zet het veld Send Errors to browser ook op ja en klik op Toepassen/Apply. Dit samen met de web.config aanpassingen moet ervoor zorgen dat de fouten remote zichtbaar worden.