Andere php versie per directory

In het Directadmin controle paneel is het mogelijk om een php versie te kiezen voor het gehele hosting account.

Het kan natuurlijk zijn dat u per script/directory of subdomein hier vanaf wilt wijken. Plaats dan in de betreffende directory een bestand met de naam .htaccess met de volgende inhoud:

<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp71
</FilesMatch>

Dit is een voorbeeld om php 7.1 te selecteren, veranderd 71 in 7.2 en ... jawel 7.2 is dan actief in die directory.

Als u bepaalde modules wilt selecteren voor die versie dan moet u in Directadmin even die versie als standaard kiezen, dan de modules en opties regelen, en dan weer terug naar de versie voor het hele hostingaccount.